Ordbok

Försäkringsförmedlare:

En person/företag som agerar oberoende ifrån försäkringsbolagen med målsättningen att hitta bästa möjliga lösning till bästa möjliga premie åt sin uppdragsigvare .

Försäkringsmäklare:

En äldre benämning av ovan beskrivna roll/verksamhet.  Efter lagändring kallas det numera försäkringsförmedlare.

Självrisk:

Den del av den totala skadekostnaden som du som försäkringstagare själv står för ekonomiskt.

Försäkringsgivare:

Detsamma som försäkringsbolag.

Försäkringstagare:

Person eller företag som tecknat försäkringen och är betalningsansvarig för premien.

Medförsäkrad:

Person/Företag som står med på samma försäkringsavtal som försäkringstagaren och därmed åtnjuter samma skydd.

Allriskförsäkring:

Ett ofta missförstått begrepp som antyder att den skulle gälla för alla skadehändelser. Det stämmer inte! För exakt beskrivning se Ert försäkringsvillkor men förenklat kan säga att den skyddar mot plötsliga och oförutsedda utifrån kommande skador på försäkrat objekt.

Transportförsäkring:

Samlingsnamn för försäkringar kring transporter. Det kan handla om att försäkra de varor man transporterar s k varuförsäkring till att försäkra själva transporten d v s transportöransvarsförsäkring.

Entrepenadförsäkring:

Försäkrar det man gör ute på ett arbetsområde. Inkluderar ofta såväl arbetsinsats som material. Vanligt framförallt i byggbranschen.