Våra tjänster

Vi hjälper dig att hitta & välja rätt försäkring

Här kan Ni läsa lite mer utförligt om våra vanligaste kundgrupper och hur vi kan hjälpa just Er. Vårt mål med den här sidan är att Ni verkligen ska förstå hur det går till att samarbeta med oss. Är det fortfarande saker Ni undrar över tveka inte att klicka på kontakta oss!

 

Företag

Företag ifrån alla branscher är välkomna till oss! Här värderar vi alla kunder lika högt, såväl stora som små. Kontakten med våra kunder sker vanligtvis genom ett inledande möte där vi tillsammans tittar på de försäkringar Ni har, vilka risker ni utsätts för samt hur vi bemöter dessa. Arbetar ni med varor som behöver förvaras eller transporteras? Ja, då behöver ni en genomarbetad varuförsäkring.

Vanligtvis utför vi även en upphandling av Era företagsförsäkringar som skickas till de försäkringsbolag som passar Er kravprofil. Utefter detta hjälper vi Er att ta ett beslut kring vilken försäkring som passar Er bäst.

Klicka för att läsa mer om de olika delarna i processen nedan!

Läs mer om tjänster för företagare

 

Hur fungerar det - klicka på bild för bild och läs i texten nedanför:

Första kontakten vid försäkring för ditt företag

1. Första kontakt.

Fullmakt vid entreprenadförsäkring

2. Fullmakt.

Upphandling för din försäkring

3. Upphandling, sammanställning och diskussion.

Placering och uppföljning vid din företagsförsäkring

4. Placering och uppföljning.

 

 

 

 

Vid ett första möte diskuterar vi fram nivån på Ert skydd och vilka risker som kan vara aktuella. Vi på Era Försäkringar presenterar vårt arbetssätt och erbjuder Er möjligheten att låta oss ta hand om Er försäkringsportfölj. Det kan bland annat handla om företags-, fordons-, entreprenad-, transport- eller varuförsäkring.

För att komma igång med vårt arbete behöver vi en fullmakt av Er. Den gäller så länge Ni vill och är inte att betrakta som ett avtal som ju i regel är tidsbestämt. Här väljer Ni även om det bara är företagsförsäkringen vi ska sköta eller om vi även ska se över Era fordonsförsäkringar, transportförsäkringar o s v.

När vi fått fullmakten sammanställs Ert skyddsbehov i ett upphandlingsunderlag som skickas tillsammans med fullmakten till utvalda försäkringsgivare. I takt med att offerterna kommer in till oss analyserar och sammanställer vi dessa. Diskussion kring fördelar och nackdelar leder till slut fram till Ert beslut. Era Försäkringar gör ingenting utan Ert medgivande.

Era Försäkringar placerar Er företagsförsäkring i enlighet med Ert beslut och tar även hand om ev. uppsägningar av tidigare försäkringar. Vi tar även över ansvaret för den löpande skötseln utav Er företagsförsäkring när det kommer till uppdatering, utökning och marknadsbevakning. Vi finns naturligtvis även på Er sida vid ev. skadefall.

Fastighetsägare

 I rollen som fastighetsägare är tiden ofta knapp. Att kunna lämna över ansvaret för att fastigheterna är rätt värderade och rätt försäkrade är något som många finner både tryggt och ekonomiskt. Vi kan även här utgöra ett stort stöd för Er i alla diskussioner med försäkringsbolagen runt utformning av försäkringsskydd men också detaljer kring utformning av inbrotts- och brandsskydd.

Klicka för att läsa mer om de olika delarna i processen nedan!

Läs mer om tjänster för fastighetsägare

Hur fungerar det - klicka på repektive bild för mer info i texten nedanför:

1. Första möte.

2. Fullmakt.

3. Värdering, upphandling, sammanställning och diskussion.

4. Placering och uppföljning.

 

 

 

 

Vid ett första möte tittar vi på vilken nivå och hur Ni löst Er fastighetsförsäkring tidigare. Ni får möjlighet att få svar på de svårigheter Ni ser i hantering vid exempelvis skador. Era Försäkringar presenterar sitt arbetssätt och erbjuder Er möjligheten att låta oss sköta om Era fastighetsförsäkringar.

Fullmakt, det är vad vi behöver utav Er för att komma igång. När Ni bestämt Er för att även Ni kan dra nytta av Era Försäkringars tjänster ger Ni oss en fullmakt att sköta om Era fastighetsförsäkringar. Fullmakten gäller så länge Ni vill och är inte att betrakta som ett avtal som ju i regel är tidsbestämt..

När vi fått fullmakt ifrån Er sammanställer vi våra diskussioner kring Ert skydd i ett upphandlingsunderlag. Vi genomför också en försäkringsmässig värdering av Era byggnader. Värderingar och upphandlingsunderlag sänder vi tillsammans med fullmakten till utvalda försäkringsgivare. I takt med att offerterna kommer in till oss analyserar vi dessa och sammanställer till Er i ett beslutsunderlag. Diskussion kring fördelar och nackdelar leder till slut fram till Ert beslut. Era Försäkringar gör ingenting utan Ert medgivande.

Era Försäkringar placerar försäkring i enlighet med Ert beslut och tar även hand om ev uppsägningar av tidigare fastighetsförsäkringar. Era Försäkringar tar också över ansvaret för den löpande skötseln utav Er fastighetsförsäkring såsom uppdateringar, utökningar och marknadsbevakning. Vi finns naturligtvis även på Er sida vid ev skadefall.

 

Bostadsrättsföreningar

När det gäller arbetet med bostadsrättsföreningar ter sig samarbetet i många fall likt ett företag, så till vida att vi även här arbetar på uppdrag/fullmakt ifrån föreningen. När det gäller själva uppdraget är skillnaden ofta att det krävs två personer som tecknar fullmakten.

Våra tjänster är särskilt uppskattade hos just brf:ar. Det beror på att frågeställningarna kring bostadsrättsförsäkring är många och ibland svåra. Dessutom utförs ofta arbetet som styrelsemedlem på fritiden. Lägg där till det ansvar man har som styrelsemedlem så är det lätt att förstå att man gärna lägger ut tunga frågor som de kring försäkringar och skadearbete till en professionell försäkringsförmedlare. Vi är Ert stöd i alla frågor kring fastighetsförsäkringar, bostadsrättsförsäkringar, skadeanmälningar samt skadeförebyggande arbete.

Klicka för att läsa mer om de olika delarna i processen nedan!

Läs mer om tjänster för bostadsrättsföreningar

Hur fungerar det - klicka på bild för bild och läs i texten nedanför:

1. Första möte.

2. Fullmakt.

3. Värdering, upphandling, sammanställning och diskussion.

4. Placering och uppföljning.

 

 

 

 

 

Vid ett första möte tittar vi på de kostnader och lösningar ni haft för Er fastighetsförsäkring tidigare. Här får Ni möjligheten att få svar på frågor kring hantering vid exempelvis skador och fördelning mellan fastighetsförsäkring och bostadsrättsförsäkring. Era Försäkringar presenterar sitt arbetssätt och erbjuder Er möjligheten att låta oss sköta om Er försäkringsportfölj.

För att komma igång med vårt arbete behöver vi en fullmakt utfärdad av Er. När Ni bestämt Er för att dra nytta av Era Försäkringars tjänster ger Ni oss en fullmakt att hantera föreningens försäkringar.Fullmakten gäller så länge Ni vill och är inte att betrakta som ett avtal som ju i regel är tidsbestämt. Normalt ger Ni oss fullmakt att sköta om såväl Er fastighets- som bostadsrättsförsäkring.

När vi fått fullmakt ifrån Er sammanställer vi ett upphandlingsunderlag baserat på våra diskussioner och genomför en försäkringsmässig värdering av Era byggnader. Värderingar och upphandlingsunderlag sänds tillsammans med fullmakten till utvalda försäkringsgivare. I takt med att offerterna kommer in till oss analyserar vi dessa och sammanställer ett beslutsunderlag. Diskussion kring fördelar och nackdelar leder till slut fram till ett gemensamt beslut. Era Försäkringar gör ingenting utan Ert medgivande. Här bestämmer Ni Er också för om föreningen både vill teckna fastighets- och kollektiv bostadsrättsförsäkring för Era medlemmar.

Era Försäkringar placerar Er fastighetsförsäkring (ev. inklusive bostadsrättsförsäkring) i enlighet med Ert beslut och tar hand om ev. uppsägningar av tidigare försäkringar. Era Försäkringar tar också över ansvaret för den löpande skötseln av Er försäkring när det gäller uppdateringar, utökningar och marknadsbevakning. Vi finns alltid vid Er sida vid ev. skadefall.

Organisationer

Värdet av att göra upphandlingar i grupp och teckna gruppförsäkring kan många vittna om. Förutom det självklara i att större kollektiv ger möjlighet till lägre premier och bättre omfattning vill vi även uppmärksamma fler och mjukare värden. Att exempelvis få kontroll på skador för en hel grupp gör att man lättare organiserar och även kan upphandla skadeförebyggande åtgärder för hela gruppen samtidigt. Enklare hantering vad gäller uppdatering och möjligheten att "växa" i sin gruppförsäkring är andra värden som uppskattas. Har Ni egna idéer om hur Ni skulle vilja att det fungerade i just Er grupp står vi gärna till Er tjänst i dialogen med försäkringsbolagen. 

Klicka för att läsa mer om de olika delarna i processen nedan!

Läs mer om tjänster för organisationer

Hur fungerar det - klicka på bild för bild och läs texten nedanför:

1. Förstudie.

2. Fullmakt och Avtal.

3. Upphandling, sammanställning och diskussion.

4. Placering, uppföljning och administration.

 

 

 

 

Förstudien är nyckeln till en framgångsrikt gruppförsäkring. Här måste samtliga förväntningar och behov analyseras och bestämmas. Många gånger tillsätts en försäkringskommitté bestående av företrädare för gruppen, Era Försäkringar samt ibland även ifrån försäkringsbolaget. I denna kommitté beslutas frågor som berör försäkringsomfattningen, marknadsföring av gruppförsäkringen, uppföljning av skadestatistik o s v.

Förstudien utmynnar i regel till ett avtal som reglerar förväntningarna och åtagandena från respektive part. En fullmakt undertecknas också som ger Era Försäkringar ensamrätt att företräda gruppen på försäkringsmarknaden.

Efter att avtal ingåtts och försäkringskommittén beslutat om innehåll i gruppförsäkringen genomför Era Försäkringar en upphandling av gruppförsäkringen. Offerter sammanställs i beslutsunderlag och kommittén beslutar utifrån de parametrar man betstämt är de viktigaste vilken försäkringsgivares offert man ska acceptera.

Era Försäkringar placerar gruppförsäkringen i enlighet med kommitténs beslut. Därefter följer den löpande adminsitrationen av gruppförsäkringen samt löpande marknadsföring och uppföljning. Möten hålls ett bestämt antal gånger per år i syfte att säkerställa att inget faller mellan stolarna och att avtalet efterlevs. Dessa möte protokollförs givetvis.