Våra tjänster

Vi hjälper dig att hitta & välja rätt försäkring

Här kan Ni läsa lite mer utförligt om våra vanligaste kundgrupper och hur vi kan hjälpa just Er. Vårt mål med den här sidan är att Ni verkligen ska förstå hur det går till att samarbeta med oss. Är det fortfarande saker Ni undrar över tveka inte att klicka på kontakta oss!

 

 

Företag

Företag ifrån alla branscher är välkomna till oss! Här värderar vi alla kunder lika högt, såväl stora som små. Kontakten med våra kunder sker vanligtvis genom ett inledande möte där vi tillsammans tittar på de försäkringar Ni har, vilka risker ni utsätts för samt hur vi bemöter dessa. Arbetar ni med varor som behöver förvaras eller transporteras? Ja, då behöver ni en genomarbetad varuförsäkring.

Vanligtvis utför vi även en upphandling av Era företagsförsäkringar som skickas till de försäkringsbolag som passar Er kravprofil. Utefter detta hjälper vi Er att ta ett beslut kring vilken försäkring som passar Er bäst.

Klicka för att läsa mer om de olika delarna i processen nedan!

Läs mer om tjänster för företagare
 

 

Fastighetsägare

I rollen som fastighetsägare är tiden ofta knapp. Att kunna lämna över ansvaret för att fastigheterna är rätt värderade och rätt försäkrade är något som många finner både tryggt och ekonomiskt. Vi kan även här utgöra ett stort stöd för Er i alla diskussioner med försäkringsbolagen runt utformning av försäkringsskydd men också detaljer kring utformning av inbrotts- och brandsskydd.

Klicka för att läsa mer om de olika delarna i processen nedan!

Läs mer om tjänster för fastighetsägare
 

 

Bostadsrättsföreningar

När det gäller arbetet med bostadsrättsföreningar ter sig samarbetet i många fall likt ett företag, så till vida att vi även här arbetar på uppdrag/fullmakt ifrån föreningen. När det gäller själva uppdraget är skillnaden ofta att det krävs två personer som tecknar fullmakten.

Våra tjänster är särskilt uppskattade hos just brf:ar. Det beror på att frågeställningarna kring bostadsrättsförsäkring är många och ibland svåra. Dessutom utförs ofta arbetet som styrelsemedlem på fritiden. Lägg där till det ansvar man har som styrelsemedlem så är det lätt att förstå att man gärna lägger ut tunga frågor som de kring försäkringar och skadearbete till en professionell försäkringsförmedlare. Vi är Ert stöd i alla frågor kring fastighetsförsäkringar, bostadsrättsförsäkringar, skadeanmälningar samt skadeförebyggande arbete.

Klicka för att läsa mer om de olika delarna i processen nedan!

Läs mer om tjänster för bostadsrättsföreningar
 

 

Organisationer

Värdet av att göra upphandlingar i grupp och teckna gruppförsäkring kan många vittna om. Förutom det självklara i att större kollektiv ger möjlighet till lägre premier och bättre omfattning vill vi även uppmärksamma fler och mjukare värden. Att exempelvis få kontroll på skador för en hel grupp gör att man lättare organiserar och även kan upphandla skadeförebyggande åtgärder för hela gruppen samtidigt. Enklare hantering vad gäller uppdatering och möjligheten att ”växa” i sin gruppförsäkring är andra värden som uppskattas. Har Ni egna idéer om hur Ni skulle vilja att det fungerade i just Er grupp står vi gärna till Er tjänst i dialogen med försäkringsbolagen.

Klicka för att läsa mer om de olika delarna i processen nedan!

Läs mer om tjänster för organisationer