Bostadsrättsförening

Våra tjänster är särskilt uppskattade hos just bostadsrättsföreningar. Det beror på att frågeställningarna kring fastighets- och bostadsrättsförsäkring är många och ibland svåra. Dessutom utförs ofta arbetet som styrelsemedlem på fritiden. Lägg där till det ansvar man har som styrelsemedlem så är det lätt att förstå att man gärna lägger ut tunga frågor som de kring försäkringar och skadearbete till en professionell försäkringsförmedlare. Vi är Ert stöd i alla frågor kring fastighetsförsäkringar, bostadsrättsförsäkringar, skadeanmälningar samt skadeförebyggande arbete.

När det gäller arbetet med bostadsrättsföreningar ter sig samarbetet i många fall likt ett företag, så till vida att vi även här arbetar på uppdrag/fullmakt ifrån föreningen.

Vid ett första möte tittar vi på de kostnader och lösningar ni haft för Er fastighetsförsäkring tidigare. Här får Ni möjligheten att få svar på frågor kring hantering vid exempelvis skador och fördelning mellan fastighetsförsäkring och bostadsrättsförsäkring. Era Försäkringar presenterar sitt arbetssätt och erbjuder Er möjligheten att låta oss sköta om Er fastighetsförsäkring.

När vi fått fullmakt ifrån Er sammanställer vi ett upphandlingsunderlag baserat på våra diskussioner och genomför en försäkringsmässig värdering av Era byggnader. Värderingar och upphandlingsunderlag sänds tillsammans med fullmakten till utvalda försäkringsgivare. I takt med att offerterna kommer in till oss analyserar vi dessa och sammanställer ett beslutsunderlag. Diskussion kring fördelar och nackdelar leder till slut fram till ett gemensamt beslut. Era Försäkringar gör ingenting utan Ert medgivande. Här bestämmer Ni Er också för om föreningen både vill teckna fastighets- och kollektiv bostadsrättsförsäkring för Era medlemmar.

Era Försäkringar placerar Er fastighetsförsäkring (ev. inklusive bostadsrättsförsäkring) i enlighet med Ert beslut och tar hand om ev. uppsägningar av tidigare försäkringar. Era Försäkringar tar också över ansvaret för den löpande skötseln av Er försäkring när det gäller uppdateringar, utökningar och marknadsbevakning. Vi finns dessutom alltid vid Er sida vid eventuella skadefall.

Vår process

1. FÖRSTA MÖTE

Vid ett första möte diskuterar vi fram nivån på Ert skydd och vilka risker som kan vara aktuella. Vi på Era Försäkringar presenterar vårt arbetssätt och erbjuder Er möjligheten att låta oss ta hand om Er försäkringsportfölj. Det kan bland annat handla om företags-, fordons-, entreprenad-, transport- eller varuförsäkring.

2. FULLMAKT

För att komma igång med vårt arbete behöver vi en fullmakt av Er. Den gäller så länge Ni vill och är inte att betrakta som ett avtal som ju i regel är tidsbestämt. Här väljer Ni även om det bara är företagsförsäkringen vi ska sköta eller om vi även ska se över Era fordonsförsäkringar, transportförsäkringar o s v.

3. VÄRDERING, UPPHANDLING, SAMMANSTÄLLNING OCH DISKUSSION

När vi fått fullmakten sammanställs Ert skyddsbehov i ett upphandlingsunderlag som skickas tillsammans med fullmakten till utvalda försäkringsgivare. I takt med att offerterna kommer in till oss analyserar och sammanställer vi dessa. Diskussion kring fördelar och nackdelar leder till slut fram till Ert beslut. Era Försäkringar gör ingenting utan Ert medgivande.

4. PLACERING OCH UPPFÖLJNING

Era Försäkringar placerar Er företagsförsäkring i enlighet med Ert beslut och tar även hand om ev. uppsägningar av tidigare försäkringar. Vi tar även över ansvaret för den löpande skötseln utav Er företagsförsäkring när det kommer till uppdatering, utökning och marknadsbevakning. Vi finns naturligtvis även på Er sida vid ev. skadefall.