Fastighetsägare

I rollen som fastighetsägare är tiden ofta knapp. Att kunna lämna över ansvaret för att fastigheterna är rätt värderade och rätt försäkrade är något som många finner både tryggt och ekonomiskt. Vi kan här utgöra ett stort stöd för Er i alla diskussioner med försäkringsbolagen runt utformning av försäkringsskydd men också detaljer i Ert skadeförebyggande arbete.

I vårt uppdrag som oberoende försäkringsförmedlare för Er ingår utöver upphandling även en försäkringsmässig fastighetsvärdering av Era byggnader. En korrekt värdering ger Er en trygghet vid en ev större skada.

Utvärdering av olika försäkringsbolags villkor och löpande marknadsbevakning sköts löpande av oss. Hur en skada regleras och vilken omfattning Ni har på Er försäkring ska aldrig behöva komma som en obehaglig överraskning när olyckan är framme.

Oavsett om Ni är ägare av enstaka bostadsfastigheter eller en större mängd industrifastigheter och lokaler är Ni välkommen som kund hos oss.

 

Vår process

1. FÖRSTA MÖTE

Vid ett första möte tittar vi på vilken nivå och hur Ni löst Er fastighetsförsäkring tidigare. Ni får möjlighet att få svar på de svårigheter Ni ser i hantering vid exempelvis skador. Era Försäkringar presenterar sitt arbetssätt och erbjuder Er möjligheten att låta oss sköta om Era fastighetsförsäkringar.

2. FULLMAKT

Fullmakt, det är vad vi behöver utav Er för att komma igång. När Ni bestämt Er för att även Ni kan dra nytta av Era Försäkringars tjänster ger Ni oss en fullmakt att sköta om Era fastighetsförsäkringar. Fullmakten gäller så länge Ni vill och är inte att betrakta som ett avtal som ju i regel är tidsbestämt.

3. VÄRDERING, UPPHANDLING, SAMMANSTÄLLNING OCH DISKUSSION

När vi fått fullmakt ifrån Er sammanställer vi våra diskussioner kring Ert skydd i ett upphandlingsunderlag. Vi genomför också en försäkringsmässig värdering av Era byggnader. Värderingar och upphandlingsunderlag sänder vi tillsammans med fullmakten till utvalda försäkringsgivare. I takt med att offerterna kommer in till oss analyserar vi dessa och sammanställer till Er i ett beslutsunderlag. Diskussion kring fördelar och nackdelar leder till slut fram till Ert beslut. Era Försäkringar gör ingenting utan Ert medgivande.

4. PLACERING OCH UPPFÖLJNING

Era Försäkringar placerar försäkring i enlighet med Ert beslut och tar även hand om ev uppsägningar av tidigare fastighetsförsäkringar. Era Försäkringar tar också över ansvaret för den löpande skötseln utav Er fastighetsförsäkring såsom uppdateringar, utökningar och marknadsbevakning. Vi finns naturligtvis även på Er sida vid ev skadefall.