Fastighetsägare

I rollen som fastighetsägare är tiden ofta knapp. Att kunna lämna över ansvaret för att fastigheterna är rätt värderade och rätt försäkrade är något som många finner både tryggt och ekonomiskt. Vi kan här utgöra ett stort stöd för Er i alla diskussioner med försäkringsbolagen runt utformning av försäkringsskydd men också detaljer i Ert skadeförebyggande arbete.

I vårt uppdrag som försäkringsförmedlare för Er ingår utöver upphandling även en försäkringsmässig fastighetsvärdering av Era byggnader. En korrekt värdering ger Er en trygghet vid en ev större skada.

Utvärdering av olika försäkringsbolags villkor och löpande marknadsbevakning sköts löpande av oss. Hur en skada regleras och vilken omfattning Ni har på Er försäkring ska aldrig behöva komma som en obehaglig överraskning när olyckan är framme.

Oavsett om Ni är ägare av enstaka bostadsfastigheter eller en större mängd industrifastigheter och lokaler är Ni välkommen som kund hos oss.

Vår process

1. FÖRSTA MÖTE

Vid ett första möte diskuterar vi fram nivån på Ert skydd och vilka risker som kan vara aktuella. Vi på Era Försäkringar presenterar vårt arbetssätt och erbjuder Er möjligheten att låta oss ta hand om Er försäkringsportfölj. Det kan bland annat handla om företags-, fordons-, entreprenad-, transport- eller varuförsäkring.

2. FULLMAKT

För att komma igång med vårt arbete behöver vi en fullmakt av Er. Den gäller så länge Ni vill och är inte att betrakta som ett avtal som ju i regel är tidsbestämt. Här väljer Ni även om det bara är företagsförsäkringen vi ska sköta eller om vi även ska se över Era fordonsförsäkringar, transportförsäkringar o s v.

3. VÄRDERING, UPPHANDLING, SAMMANSTÄLLNING OCH DISKUSSION

När vi fått fullmakten sammanställs Ert skyddsbehov i ett upphandlingsunderlag som skickas tillsammans med fullmakten till utvalda försäkringsgivare. I takt med att offerterna kommer in till oss analyserar och sammanställer vi dessa. Diskussion kring fördelar och nackdelar leder till slut fram till Ert beslut. Era Försäkringar gör ingenting utan Ert medgivande.

4. PLACERING OCH UPPFÖLJNING

Era Försäkringar placerar Er företagsförsäkring i enlighet med Ert beslut och tar även hand om ev. uppsägningar av tidigare försäkringar. Vi tar även över ansvaret för den löpande skötseln utav Er företagsförsäkring när det kommer till uppdatering, utökning och marknadsbevakning. Vi finns naturligtvis även på Er sida vid ev. skadefall.