Företagsförsäkring - Teckna rätt försäkring

Då Era Försäkringar i Sverige AB är en oberoende försäkringsförmedlare så kan ni i relationen med oss ha en kontaktyta mot hela försäkringsmarknaden. Vi förmedlar samtliga för Er relevanta försäkringar såsom företagsförsäkring, ansvarsförsäkringar, entreprenadsförsäkringar och fordonsförsäkringar. Arbetar ni med varor som förvaras och transporteras då hjälper vi Er hitta en bra varuförsäkring.

Era Försäkringar i Sverige AB förmedlar företagsförsäkringar till företag i alla branscher. Exempel på vanliga försäkringar för företag är:

 

Relationen är central i vårt samarbete. För nya kunder ser vi gärna ett inledande möte där vi diskuterar fram nivån på Ert skydd och vilka risker som kan vara aktuella att försäkra. Vi på Era Försäkringar får också möjligheten att presentera vårt arbetssätt och erbjuder Er möjligheten att låta oss ta hand om Er försäkringsportfölj. Det kan bland annat handla om företags-, fordons-, entreprenad-, transport- eller varuförsäkring.

Era Försäkringar i Sverige AB hjälper Ert företag med upphandling, placering och skötsel utav Er försäkringsportfölj. Allt för att Ni ska ett så för Er välanpassat försäkringsskydd som möjligt med rätt försäkring till rätt premie. Vi står självklart även på Er sida i diskussionen med försäkringsbolagen i eventuella skadefall.

Hos Era Försäkringar är alla kunder välkomna oavsett bransch eller storlek. Kunder som anlitar oss känner ett behov av att få kontroll på sitt försäkringsbehov och sina risker. Känner ni en tvekan om denna kompetens finns inom Ert bolag tveka inte att kontakta oss omgående för ett förutsättningslöst möte.

Vår process

1. FÖRSTA MÖTE

Vid ett första möte diskuterar vi fram nivån på Ert skydd och vilka risker som kan vara aktuella. Vi på Era Försäkringar presenterar vårt arbetssätt och erbjuder Er möjligheten att låta oss ta hand om Er försäkringsportfölj. Det kan bland annat handla om företags-, fordons-, entreprenad-, transport- eller varuförsäkring.

2. FULLMAKT

För att komma igång med vårt arbete behöver vi en fullmakt av Er. Den gäller så länge Ni vill och är inte att betrakta som ett avtal som ju i regel är tidsbestämt. Här väljer Ni även om det bara är företagsförsäkringen vi ska sköta eller om vi även ska se över Era fordonsförsäkringar, transportförsäkringar o s v.

3. VÄRDERING, UPPHANDLING, SAMMANSTÄLLNING OCH DISKUSSION

När vi fått fullmakten sammanställs Ert skyddsbehov i ett upphandlingsunderlag som skickas tillsammans med fullmakten till utvalda försäkringsgivare. I takt med att offerterna kommer in till oss analyserar och sammanställer vi dessa. Diskussion kring fördelar och nackdelar leder till slut fram till Ert beslut. Era Försäkringar gör ingenting utan Ert medgivande.

4. PLACERING OCH UPPFÖLJNING

Era Försäkringar placerar Er företagsförsäkring i enlighet med Ert beslut och tar även hand om ev. uppsägningar av tidigare försäkringar. Vi tar även över ansvaret för den löpande skötseln utav Er företagsförsäkring när det kommer till uppdatering, utökning och marknadsbevakning. Vi finns naturligtvis även på Er sida vid ev. skadefall.