Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring omfattar i sin grundutformning skadeståndskrav emot företaget p g a orsakad person- eller sakskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga lagar och regler. Ansvarsförsäkringen likt andra försäkringar för företaget kan utökas till att omfatta även andra skadehändelser såsom:

 • Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada

  Skadeståndskrav av ekonomisk karaktär som inte har sin grund eller ursprung i en person eller sakskada.
   

 • Konsultansvarsförsäkring

  Här menar vi rådgivande verksamheter. Det kan också omfatta teknisk rådgivning såsom ritningar, konstruktioner eller motsvarande.
   

 • Miljöansvarsförsäkring

  Ska skydda bolaget mot skadeståndskrav beroende på verksamhetens miljöpåverkan enligt gällande lagar.
   

 • VD- och Styrelseansvarsförsäkring

  Som namnet antyder har denna försäkring till uppgift att skydda personer i högsta beslutande ställning vid skadeståndskrav mot sin person.

Glöm inte att ange rätt geografisk omfattning där Ni bedriver Er verksamhet.

Kontakta oss gärna vid frågor kring ansvarsförsäkringar.