Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkringen skyddar företaget emot stillestånd i samband med ersättningsbara egendomsskador. Syftet är att skydda företagets balansräkning emot stillestånd som kan skada företaget på kort eller lång sikt. Viktig för företaget är att bestämma sig för hur lång ansvarstid man önskar ifrån försäkringsbolaget i samband med sådan skada d v s hur lång tid man räknar med att man är uppe på 100 % produktion igen efter en större egendomsskada såsom brandskada exempelvis. Exempel på avbrottsförsäkringar är:

  • Traditionell avbrottsförsäkring
  • Maskinavbrottsförsäkring
  • Extrakostnadsförsäkring
  • Leverantörsavbrottsförsäkring
  • Sjukavbrottsförsäkring

Frågor att ställa sig är alltså:

Hur långt stillestånd klarar vi egen kraft(karenstid) och när skulle vi behöva hjälpa av en försäkring och under hur lång tid (ansvarstid) är det rimligt att betala försäkring för?
Vid maskinavbrott har vi andra maskiner vi kan flytta produktion till är enskilda eller alla maskiner så vitala att ett stopp omedelbart får påverkan på resultatet?
Hur skulle en stor brand hos någon av våra huvudleverantörer påverka vår verksamhet/produktion? Behövs det försäkringsskydd för detta?
Har vi nyckelpersoner i verksamhet där en sjukskrivning skulle ha direkt inverkan på företagets resultat? Behöver vi en sjukavbrottsförsäkring?

Kontakta oss gärna vid frågor om avbrottsförsäkringar.