Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkringen skyddar företagets egendom med undantag av exempelvis motordrivna fordon som försäkras genom separata motorfordonsförsäkringar. Egendomsförsäkringens omfattning är i grundutförande är vanligen:

Utöver denna omfattning kan egendomen skyddas mot andra skador som inte omfattas i grundomfattningen:

  • Allriskförsäkring – skyddar egendomen mot utifrån kommande skadehändelser utan samband med brand-, inbrotts- och eller vattenskadehändelser.
  • Maskinförsäkring – skyddar egendomen mot inifrån kommande skadehändelser

När man väljer egendomsförsäkring så behöver man alltså ta ställning till vilka skadehändelser man önskar försäkra sig för och vilken självrisk man själv kan tänka sig att betala vid en ev skada vilket självklart har påverkan på försäkringspremien. Värdet av den egendomen som ska försäkras ska också anges.

För att försäkringen vid en ev skada även ska gälla såsom förväntat eller avtalat är det viktigt att man förstår och följer försäkringsbolagets angivna säkerhetsföreskrifter. 

För mer information och frågor kring egendomsförsäkringar kontakta oss gärna!