Brandförsäkring

Har du en fastighet som behöver försäkras? Det här gäller vid bränder

Om du är företagare med ansvar för en lokal, som ett kontor, ett gym eller en verkstad så vetdu att det kan vara krävande. El, energi, sophämtning och allt för driften ska löpa så smidigtsom möjligt. Det är också viktigt att personalen känner sig trygg och att vardagen fungerar.Du vill naturligtvis hålla en bra nivå så att fastighetsvärdet består över längre tid. Samtidigtmåste du alltid vara beredd på det värsta, som skadegörelse, inbrott eller bränder. Du behöveren egendomsförsäkring. Så här hittar du den bästa brandförsäkringen. 

En guide som tar dig genom djungeln

Det är kanske lite överdrivet att kalla det en djungel därute, men att välja försäkring kan varatidsödande och krångligt. Alternativen är många och rika på detaljer. Du vinner både tid ochkraft på att göra resan tillsammans med en försäkringsförmedlare. Det blir ett partnerskapmed någon som är uppdaterad på lagstiftning, nyheter och krav. Detta kan läggas upp på olikavis. Ett vanligt sätt är att du beskriver vad du behöver och ger förmedlaren en fullmakt attsöka rätt lösning åt dig. Vill du följa processen mer i detalj är det möjligt också. Då kan dusjälv mer aktivt välja olika alternativ under färden. Din verksamhet är unik och det betyder attförsäkringen ska anpassas utifrån dina behov.

Viktiga punkter för din brandförsäkring

Ett första steg är alltid att göra en fastighetsvärdering. Den blir en grund att bygga vidare på.Ålder på huset och inventarierna, status på byggnaden och elinstallationer gås då igenom. Entitt på brandlarm och andra skyddsanordningar är givna. Dessutom kan avstånd tillbrandstation kontrolleras och om utrustning, maskiner och andra installationer är besiktigadeoch kontrollerade. Vilken byggnadsklass har fastigheten? Vilka förebyggande åtgärder har dugjort? Din försäkringsmäklare hjälper dig också kontrollera att Boverkets regler följs, tillexempel om byggnadens bärförmåga är intakt, hur en brand skulle spridas inne i byggnadenoch om det finns risk att den skulle spridas till närliggande fastigheter.

Om branden tvingar dig att stänga ner

Den verkliga mardrömmen är naturligtvis att något gör att verksamheten avstannar. Att dinrestaurang inte kan ta emot gäster, att gymmet måste stängas eller de anställda på fabrikeninte kan gå till jobbet. Du behöver därför komplettera egendomsförsäkringen med enavbrottsförsäkring. Om lokalen måste stängas en tid för reparationer, om maskiner eller delarav fastigheten förstörs eller om det inte är säkert för dina anställda att arbeta, blir det snabbtväldigt kostsamt. En avbrottsförsäkring blir ofta detaljerad och komplex, det ligger i sakensnatur. Mycket berörs av ett avbrott, exempelvis hyresavtal för utrustning, löner, kanskelagerkostnader, förutom utgifterna för att återställa fastigheten i ett gott skick. Det är därförväsentligt att spåra upp alla svaga punkter och våga diskutera dem när försäkringen avtalas.Den kan sedan justeras allt eftersom.