Inbrottsförsäkring

Så här skyddar du firman mot inbrott

Kontor, restauranger och verkstäder är tyvärr attraktiva mål för kriminell aktivitet av olika slag. Det kan vara bluffakturor, IT-relaterade angrepp eller stöld av inventarier och utrustning. Att bli bestulen genom ett inbrott kostar på flera sätt. Uppbrutna lås och krossade fönster måste bytas ut, maskiner och datorer ersättas, ofta blir det inträffade en chock för medarbetarna och det kan ta en tid att komma över. Förutom att du måste återställa det som försvunnit eller blivit förstört avstannar kanske din verksamhet för en tid. Hur kan du förebygga på bästa sätt? Tänk så här när det gäller din egendoms- och avbrottsförsäkring. 

Ligg steget före

Börja med att värdera utrustningen, tillsammans med ditt försäkringsbolag. Det är många detaljer som ska noteras. Möbler, datorer och värdehandlingar, men också kunders egendom som förvaras i lokalerna. Ibland finns krav på att du ska försäkra saker du själv hyr till firman, ibland är de redan täckta av en försäkring. Vilken typ av larm, lås och säkerhetssystem har du? Alla lokaler ska följa en skyddsklass, där nivå 3 är den skarpaste. Det är mängden begärliga tillgångar, verksamhetens skyddsvärde och andra risker som man tar hänsyn till i klassificeringen. Det kan bli ett väldigt dyrt misstag att inte ha rätt stöldskydd eftersom det påverkar vad du kan få ut genom försäkringen. Om du skaffar ny utrustning eller gör andra förändringar i verksamheten är det en god idé att hålla din försäkringskontakt uppdaterad eftersom de kan komma att påverka inbrottsskyddet. 

Ta hjälp av expertisen

Många tycker det är svårt och tidsödande att läsa det finstilta i avtal för exempelvis en försäkring. Det stämmer att det är besvärligt att förstå allting och att vara uppdaterad på förändringar och nyheter. Låt därför en försäkringsförmedlare stötta dig i detta. Detaljnivån är hög. Det gäller reglerna för stängsel runt fastigheten, för larm och kassaskåp. Materialen i garageportar, fönsterbleck och utformningen av inkrypningsskydd är några andra exempel i raden. Det är Svenska Stöldskyddsföreningen SSF som anger vilken standard ditt inbrottsskydd ska ha. De har information och checklistor som är helt centrala i det förebyggande arbetet för att säkra ditt företag.   

Lär dig se riskerna

Om du driver butik, frisörsalong eller restaurang med många kundkontakter finns det några grundläggande tips på bra rutiner som också gör att du och personalen kan känna er tryggare.

  • Skaffa ett slutet system för kontanthantering eller sedelboxar
  • Överför kassan till banken dagligen, helst genom värdetransportföretag
  • Skaffa ett överfallslarm och kameraövervakning med inspelningsmöjlighet
  • Om du har värdeföremål som smycken eller klockor i lokalen, överväg en sluss i entrén 
  • Se till att lokalerna är väl upplysta på kvällar och helger för att avskräcka inbrottstjuvar
  • Riskerna för inbrott är störst vid öppning och stängning, vad betyder det för era rutiner?
  • Lär känna området och prata med andra affärsidkare och polisen om hur det kan hållas säkert