Vattenskadeförsäkring

Skydd mot vattenskada på företaget eller i bostadsrättsföreningen

Alla känner ett stort obehag inför skador på lokaler man ansvarar för. Det gäller inte minstvad en vattenskada kan ställa till med. Konsekvenserna blir kännbara för en drabbad butik,restaurang eller för ett lager. Hur kan du försäkra dig för kostnaderna för reparationer ochavbrott i verksamheten? Gäller det en bostadsrättsförening kan det ibland bli diskussioner omvad som faktiskt gäller. Bostadsrätten innebär i princip att den som äger lägenheten ansvararför allting innanför väggarna, men de gemensamma systemen, som avlopp till exempel, är ettgemensamt ansvar. Låt oss bena ut det hela.

Förebygg fukt- och vattenskador

Det finns en regel som gäller i alla sammanhang och det är vikten av att använda behörigahantverkare. Även om prislappen kan avskräcka är det värt det i längden att kunna hänvisa tillden som ansvarat för reparationer, stambyten eller liknande. Numera har entreprenörer femårs garantiansvar för hur jobbet utfördes. Dessutom förväntas de känna till vilka material ochvilken utrustning som lämpar sig i olika miljöer. Vad kan du själv påverka i förebyggande syfte? Om du är den som har ansvar för lagerhållning ska du se till att förvara varorna ovanmark, på pallar eller hyllor. Varor som står direkt på golv eller mark kan sänka ersättningenfrån försäkringen i fall av vattenskada. Generellt för fastigheter, såväl kommersiella sombostäder gäller också att den ansvarige ska kolla standard och ålder på ledningssystemen.Försök att reagera snabbt på läckage och rostangrepp. Utbytta rör, vägg- eller golvmaterial gerdig ett bättre utgångsläge om det trots allt uppstår en skada. Då slipper du det så kalladeåldersavdraget för alltför gamla system som ibland görs på försäkringsersättningen sombetalas ut. 

Om lokalerna måste stängas eller blir obeboeliga

Om bostadsrättsföreningen tvingas till omfattande reparationer finns ett antal saker att ta medi beräkningen. Kan de boende vara kvar eller måste du hitta evakueringsboende? Vembetalar? Det är viktigt att reda ut om försäkringen är delad i föreningen eller individuellt på deboende. Att vara ute i god tid och diskutera villkoren med en försäkringsförmedlare är viktigaråd till styrelsemedlemmarna. Är det ditt företag som drabbats har du tyvärr också flera parallella problem. Du behöver rädda det som går av lager och inventarier och en säker platsför detta, sedan ska lokalerna renoveras med allt vad det innebär praktiskt, tidsmässigt och förekonomin. För att vara beredd när det värsta inträffar finns det skäl att teckna enavbrottsförsäkring så du får hjälp med företagets fasta kostnader. Ett långvarigt stopp kanannars innebära uppsägningar. Även utebliven vinst, driftskostnader och leasingavtal du harmed andra företag kan täckas. Det är vanligt att kombinera och komplettera med enansvarsförsäkring, ifall du skulle krävas på skadestånd, samt den grundläggandeegendomsförsäkringen.