Entreprenadförsäkring

Era Försäkringar kan hjälpa Er som byggföretag med att skräddarsy och upphandla Er entreprenadförsäkring. Som byggnadsföretag har man många avtal att hålla koll på och ta hänsyn till. Dessa ska också harmonisera med sin egen entreprenadförsäkring. Entreprenadernas storlek, värdet av verktyg och hjälpmedel och vilka förvaringsplatser som används är viktigt att ta hänsyn till och ha koll på vid tecknadet av en entreprenadsförsäkring. Olika entreprenadformer såsom exempelvis total-, general- eller delad entreprenad är också bra att ha vetskap om. Det är dock lika viktigt att ha rätt försäkring oavsett entreprenadform eller om Ni arbetar enbart som underentreprenörer.

Vid större projekt kan en s k projektförsäkring med fördel tecknas. Andra försäkringsformer som ofta kommer på tal i samband med entreprenader är olika former av garantier och fullgörandeskydd.

Tänk på att inte bara byggföretag behöver en entreprenadförsäkring utan detta kan bli aktuellt inom flera branscher där man arbetar ute på fältet på arbetsområden. Därför kallas denna försäkring ibland också för arbetsområdesförsäkring.

Kontakta oss gärna för hjälp med entreprenadförsäkringar.