Rättsskyddsförsäkring

En rättsskyddsförsäkring ersätter delar av företagets kostnader i samband mer ersättningsbara tvister. Viktigt att ha koll på är vilken geografisk omfattning man befinner sig i och så att försäkringen även ersätter tvister inom andra områden än Sverige vid behov. Försäkringen ersätter normalt ombudskostnader vid uppkommen tvist som en procentsats av den totala skadekostnaden upp till ett maxbelopp angivet i ett antal prisbasbelopp.